SSU SECU­RITY GUARD CO.,LTD

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริการ งานแม่บ้าน, คนสวน, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการทั่วไป

SSU SECU­RITY TRAIN­ING CENTER

อบรมวิชาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ.

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส เอส ยู จำกัด มีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ครูฝึกพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องออกทวนสอนงานที่หน้างาน อยู่เป็นประจำ ในเรื่องระเบียบวินัย ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การกล่าวทักทาย การทำความเคารพ โดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความพร้อมที่จะให้บริการด้วยใจ ( Ser­vice mind )