google-site-verification=yMJI8bGA2hYiMAl8_riaUx5YVG1pnM8kvqMnzCf1aZo

SSU SECU­RITY GUARD CO.,LTD

บริษัทรักษาความปลอดภัย
บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)

บริการ งานแม่บ้าน, คนสวน, พนักงานต้อนรับ,
พนักงานธุรการ, พนักงานบริการทั่วไป

SSU SECU­RITY TRAIN­ING CENTER

อบรมวิชาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ตาม พ.ร.บ.

CSR

เติมตู้ปันสุข & มอบของปันสุข วันที่ 21 พ.ค. 2563 บจก.รปภ.เอส เอส ยู ร่วมกับ สน.ประชาชื่น และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ เติมของใส่ “ตู้ปันสุข” และมอบสิ่งของสำหรับดำรงชีพให้แก่ชุมชนภักดี และชุนชนสวนผัก เพื่อแบ่งปันความสุขในช่วงโควิด-19 นี้ เราจะผ่านไปด้วยกัน

หมวด: